Hund og dressur

Hund er menneskenes beste venn. De er fatastiske dyr som man virkelig setter pris på. Hund er det dyret som tar hånd om mennesker på den mest omtenkelige måten i dyreverdenen. Er man trist vil hunden trøste en, er man syk vil hunden være nær en og trenger man selskap vil hunden være nærme en. Det beste opplevelsene i livet kan man ha med en hun. Man kan utvikle et vennskap som er veldig dypt og veldig nært.

Den beste måten å skape nærhet og vennskap med sin hund er gjennom dressur, kos og turer. Det er viktig at man lærer opp hunden sin til å te seg som en god hun. En god hun er stille når den skal være stille, leker når den kan leke, ikke for som den vil og lytter på kommandoer. En dressert hund har muligheten til å leke friere og være rundt folk uten at hunden er i bånd.

Dressur av hund starter den dagen hunden er født. Det starter egentlig med en gang. En hund må fra første dag lære seg å bli trygg på omgivelsene. Det er viktig at valpen lærer seg hva den kan og ikke kan gjøre, altså forskjelligen på ja og nei. Valpen må først bli trygg på omgivelsene for deretter å begynne opplæringen av hva som er lov og hva som ikke er lov. Når man lærer opp en hund er det viktig at man balanserer “påvirkning og belønning“. Påvirkning er måten man er på rundt sin hund. Man må vise positivt lederskap og man må være konsekvent, slik at hunden ser hvordan man vil at den skal te seg. Hunder bruker litt tid på å lære så repetisjon er måten man må lære opp hunder på.

Når man trener hun med repetisjon må man belønne når hunden gjør noe riktig. Det er fint å gi noe godt å spise, en liten hunde snacks. Her finnes det masse forskjellig. H

Dressur kan deles opp i to deler, en er grunndressur og den andre er mer spesifikk dressur for rase og formål med hunden. Grunndressur er type dressur som alle hunder skal og må ha. Her fokuserer man på at man skal lære å sitte. Sitte er en viktig måte å få en hund til å forstå sin plass og roe seg ned mens den samtidig er engasjert. Ligge er en annen kommando en hund må lære seg. Når en hun skal være for seg selv er det å ligge i ro en fin måte å roe seg ned for å sove eller annen hvile. Hunder må forstå ja og nei, stopp og når og hvor den skal spise. Høflige hunder er viktig og heller ikke farlige. Ikke dresserte hunder kan være vanskeligere å forstå.

groovy