Hunden forstår!

Det sies at hunden er menneskets beste venn. Er man hundeeier kan man nok skrive under på det opptil flere ganger. Det har lenge vært ment blant hundeeiere at hunden kan forstå alt fra følelser til ord, men dette har for det meste vært spekulasjoner. Frem til noen få år siden har det vært allment akseptert at hunder skjønner hva man sier utfra tonefallet man benytter. Det har også vært en oppfatning at hunder ikke kan oppfatte filmer på TV-skjermen. Derfor har hundeeiere som hevder hunden følger med på TV ikke blitt tatt alvorlige. Har man hund og har tatt disse oppleste sannhetene for god fisk, men likevel lurt på hvorfor det virker som hunden forstår alt fra ord til ansiktsuttrykk, vil den seneste forskningen være en gladmelding. Hunder forstår atskillig mer enn hva man først har antatt. Dette støttes opp av all forskning som er gjort den siste tiden ved forskjellige institusjoner verden over.

Hva kan hunder egentlig forstå

Hunden har gjennom historien utviklet seg fra å være et vilt dyr til et familiemedlem. På samme måte som alle andre dyrearter, inkludert mennesket, har hunden hatt en utvikling som har latt den tilpasse seg samfunnet den lever i. Vitenskapelige undersøkelser foretatt i Brasil og Storbritannia viser at hunden har utviklet seg mer enn tidligere antatt. Disse to undersøkelsene testet om hunder kan forstå ord utover hvilket tonefall en benytter, samt ansiktsuttrykk. I tillegg ble ansiktbevegelser og lyd satt sammen for teste om hunder kan koble disse sammen, for en bedret forståelse av hvilke følelser som uttrykkes. Det ble brukt bilder og lyd både fra andre hunder og mennesker. Konklusjon var ganske klar, men dog overraskende, hunder benytter ansiktsbevegelser og lyd sammen. Dermed kan de knytte disse opp mot en forståelse for følelser. Dermed kan hundeeiere, nå med bevis i hånd, faktisk si at hunden forstår når noen er triste eller glade. Det ble også oppdaget at hunder kan forstå ord, uavhengig av hvilket tonefall en benytter (tonefallet blir en forsterker av ordene).

Hunden og TV-titting

Det er ikke få hundeeiere som har slengt seg på en sovesofa sammen med hunden for en stund med TV-titting. Tidligere mente man at hunder fikk lite ut av å se på TV, at de bare kunne se utydelige bilder eller flimmer. Dette viser seg å være helt feil. Det er ikke hundens syn det er noe i veien med. Det er rett og slett måten TV-en fungerte på som gjorde dette. Det hele handler om hvor mange bilder pr sekund som kommer på skjermen. Hunder trenger over 70 bilder pr sekund for å kunne se på noe som en film, mennesket trenger færre. Nye TV-er sender mer enn 70 bilder pr sekund, og dermed kan hunden se like godt hva som skjer på skjermen som oss. Hundeeiere verden over kan dermed nå oppleve at hundens interesse for TV-en er større enn tidligere. I USA har denne nye informasjonen til og med ført til at det nå finnes egne TV-kanaler for hunder.

groovy